زمان اکران فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» به کارگردانی هومن سیدی مشخص شد.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: قرارداد اکران فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» در گروه آزادی و بعد از پایان اکران «پشت دیوار سکوت» ثبت شد. همچنین قرارداد اکران «لازانیا» در گروه ماندانا بعد از پایان اکران «یک کیلو بیست گرم» ثبت شد.

او ادامه داد:قرارداد اکران «هشتگ» در گروه زندگی بعد از پایان اکران «آخرین بار کی سحر رو دیدی؟» و قرارداد «خانم یایا» در گروه ایران بعد از «جاده قدیم» ثبت شد.

منتشر شده در ۱۲ شهریور ۱۳۹۷